ERCİŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALT YAPI PROJELERİ TAMAMLANDI

Van İli Erciş İlçesi Organize Sanayi Bölgesi İmar Planı, Parselasyon, Yol Projesi, Kanalizasyon Projesi, İçme-Kullanma Suyu Projesi, Tele kom Projesi, Sokak Aydınlatma Projesi ve Elektrik Dağıtım Şebeke projeleri 2016 yılı içinde tamamlanmış olup, alana elektrik sağlayacak YG hatları projesi tamamlanmış ve onaya sunulmuştur. Van İli VEDAŞ Müdürlüğü tarafından kontrolleri yapılmakta olan projenin bir an evvel bitirilmesi hedeflenmektedir.