Ağrı Diyadin Termal Turizm Merkezi Nazım ve Uygulama İmar Planı

Ağrı Diyadin Termal Turizm Merkezi Nazım ve Uygulama İmar Planı

Toplam 350 ha alana sahip Termal Turizm Merkezi planları oaylanmıştır.