Van - Erciş Organize Sanayi Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı

Van - Erciş Organize Sanayi Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı

Toplan 55 ha lık Nazım ve Uygulama İmar Planı tamamlanmıştır.