Erzurum İli Tekman İlçesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı

Erzurum İli Tekman İlçesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı

Toplam 350 Ha lık  İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı tamamlanmıştır.