Çanakkale İli Biga İlçesi Balıklıçeşme Beldesi Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu

Çanakkale İli Biga İlçesi Balıklıçeşme Beldesi Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu

Toplam 120 ha lık Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu onay aşamasındadır.