Zonguldak İli Filyos Belediyesi Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı

Zonguldak İli Fİlyos Belediyesi Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu yapımına başlanmıştır.