Balıkesir İli Erdek İlçesi Çuğra Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu

Balıkesir İli Erdek İlçesi Çuğra Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu

toplam 60 ha lık plan yapım aşamasındadır.