Karabiga Belediyesi Preapos Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı

Çanakkele İli Biga İlçesi Karabiga Belediyesi Preapos Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı tamamlanmış, Karabiga Belediyesi ve Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanarak tamamlanmıştır.