Karabiga Beldesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı

Çanakkale İli Biga İlçesi Karabiga Beldesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı çalışmaları devam etmektedir.