Van İli Erciş İlçesi Kentsel Dönüşümü dahilinde 2. Etap Kentsel Dönüşüm

Van İli Erciş İlçesi Kentsel Dönüşümü dahilinde 2. Etap Kentsel Dönüşüm Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir.