Çanakkele İli Bİga İlçesi 3 Nolu Küçük Sanayi Sitesi

Çanakkele İli Bİga İlçesi 3 Nolu Küçük Sanayi Sitesi için hazırlanan Çanakkale Balıkesir 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği onaylanmıştır.