Çalışma Alanlarımız
 • Bölgesel Planlar ve Çevre Düzeni Planları
 • Nazım ve Uygulama İmar Planları ve Değişiklikleri
 • Mevzi İmar Planları
 • Turizm Merkezi Planları
 • Koruma Amaçlı İmar Planları
 • Ulaşım Etütleri ve Ulaşım Master Planları
 • Kentsel Tasarım Projeleri
 • Peyzaj Projeleri
 • Bitkilendirme ve Sulama Projeleri
 • Kentsel Gelişme, Toplu Konut Bölgeleri Planlaması
 • Organize / Küçük Sanayi Bölgeleri Planlaması
 • Sanayi Yatırım Danışmanlığı ve Sanayi Planları
 • Kent Bilgi Sistemi Kurulumu ve Sayısallaştırma İşlemleri
 • Gayrimenkul Değerleme ve Yatırım Geliştirme Hizmetleri
 • Özel Sektöre ve Yerel yönetimlere Planlama Danışmanlığı’dır.